Panorama-Nekretnine
Prezentacija agencije
uradjena u saradnji sa
e-Belgrade.net nekretnine logo
   
011/757-2011
060/357-2011

logo
Preduzeće “Panorama nekretnine” svojim znanjem, visokim stepenom profesionalizma, savremenim i sadržajnijim pristupom pruža klijentima veliku podršku, sigurnost  i diskreciju u poslovanju.
  
Cilj, prioriteti
 
    -Jedan od ciljeva je - stvoriti uslove poslovanja takve da saradnici (agenti prodaje) mogu obavljati posao posredovanja profesionalno,što podrazumeva da zainteresovana strana (prodavac)potpiše Ugovor o saradnji sa preduzećem, kako bi se „oslobodili”navike da  prodaju jedne nepokretnosti vrši više agencija , kao i advokatskih kancelarija koje nisu ovlašćene za poslove posredovanja (a poznato je da pod imenom advokatska kancelarija se predstavljaju osobe koje nisu registrovane u prometu nekretnina,i svojim poslovanjem narušavaju etiku naše profesije).
 
  - Istovremeno saradnik (agent) nije osoba koja „prati”ili „šeta” kupce, već  je kreator kupovine. Da bi usluga bila adekvatna neophodno je da zainteresovana strana  (kupac) pristupi potpisivanju Ugovora o saradnji u kojem bi  precizirali način saradnje i obaveze naknade za pronalaženje adekvatne nekretnine.

Telefon 011/7572011
060/3572011
Web Adresa  
Email panorama@beotel.net