Sigma nekretnine
Prezentacija agencije
uradjena u saradnji sa
e-Belgrade.net nekretnine logo
   
011/250-8778
011/250-6966

logo
Društvo za promet nepokretnostima
„SIGMA-WORLD“ d.o.o. Beograd
Trgovačka br.20
Matični broj   09188347
Šifra delatnosti         6831
PIB  100668656

            Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretninama “SIGMA-WORLD” d.o.o je osnovano 08.02.1993.godine.

2003.godine, osnovna delatnost postaje posredovanje u prometu nepokretnostima.  Formirali smo elektronsku bazu podataka gotovo svih nepokretnosti na tržištu Beograda i okoline.  Takav način obrade podataka, omogućava efikasno dovođenje u vezu  prodavaca i  potencijalnih kupaca nepokretnosti.
Naš zadatak, kao posrednika, je da stručnim i profesionalnim pristupom poslu i aktivnim učešćem pomognemo u pregovorima kako bi se interesi prodavaca i potencijalnih kupaca  približili i usaglasili.

            Poslovanje baziramo na  višegodišnjem iskustvu i praksi. Paralelno sa razvojem tržišta nekretnina,  razvijao se i naš kolektiv. Svaki pojedinac,  kao deo kolektiva, ima specifičan poslovni zadatak i ulogu.  To rezultira da se svaka kupovina i prodaja izvrši profesionalno i stručno bez improvizacija u skladu sa zakonom a na zadovoljstvo i  sigurnost svih učesnika, uz zagarantovanu diskreciju.

Analize na kraju svake poslovne godine pokazuju da je 65 % kupoprodaja izvršeno na osnovu preporuka zadovoljnih klijenata..
Svaka preporuka nam daje elan za budući rad, unapređenje poslovanja  i uverava nas da smo na pravom putu jer su klijenti jedini merodavni da ocene naš rad.

Šta nas izdvaja od drugih ?

•    profesionalan pristup poslu i fer odnos prema klijentima
•    višegodišnje iskustvo u pravnom prometu
•    otvorena komunikacija i edukacija Prodavaca i Kupaca o svim pitanjima
•    sedište agencije neposredno u vašem komšiluku
•    oglašavanje nekretnina u lokalnim, regionalnim štampanim i elektronskim medijima 
•    velika baza potencijalnih kupaca 
•    profesionalna asistencija u pregovorima radi postizanja boljih uslova kupovine i prodaje
•    obezbeđena potpuna diskrecija klijenata
•    svakoj kupoprodaji pravnu sigurnost obezbeđuje tim advokata
•    adekvatan poslovni prostor koji pruža prijatan ambijent za obavljanje transakcija
•    poznavanje i poštovanje svih odredbi Zakona i propisa

Zašto posrednik ?

       Istraživanja  pokazuju da je prodaja i kupovina nekretnine jedan od najstresnijih događaja u životu čoveka obzirom da dom predstavlja najveću materijalnu vrednost  koju neko  poseduje. Ukoliko želite da kupovina i prodaja nekretnine protekne bez stresa i nepoznanica, savetujemo da taj posao poverite profesionalcima  jer  posredovanje u prometu nekretnina je složen proces i zahteva  niz aktivnosti koje posrednik mora izvršiti u cilju zaštite interesa i pružanja pune pravne sigurnost i  diskrecije klijentima. 
           


Telefon 011/2508778
011/2506966
Web Adresa   http://www.sigmanekretnine.com
Email sigmanekretnine@gmail.com