PROSTOR
Prezentacija agencije
uradjena u saradnji sa
e-Belgrade.net nekretnine logo
   
022/472-095
064/512-1314

logo

PROSTOR  je  specijalizovana  agencija  za  posredovanje  u  prometu  nekretnina  i  konsalting  usluge. U svom radu pratimo savremene trendove i maksimalno koristimo informatičku tehnologiju. U cilju približavanja klijentima i ostalim korisnicima naših usluga elektronski smo generisali automatsko unošenje oglasa uz istovremeno zaključenje ugovora o posredovanju, čime smo našim nalogodavcima omogućili da iz svog doma, bez nepotrebnog  gubljenja  vremena, postave oglas i elektronski zaključe ugovor o posredovanju.

Ova opcija je dostupna na našem sajtu: prostor22.rs

Obezbedili smo elektronsko povezivanje sa geodetskim zavodom, zavodima za prostorno planiranje, javnim beležnicima, sudovima, poreskim upravama, agencijom za privredne registre, agencijom za privatizaciju, bankama i ostalim nadležnim organima i organizacijama tako da u toku jednog sata možemo da pribavimo svu potrebnu dokumentaciju za realizaciju posla prometa i zakupa nekretnina i ostalih poslova u vezi sa nekretninama.

Za naše klijente vršimo besplatnu preliminarnu procenu tržišne vrednosti nekretnina, kao i procene za potrebe realizacije kredita kod poslovnih banaka. Takodje vršimo procenu kapitala privrednih subjekata i procene isplativosti ulaganja kapitala u nepokretnosti.

  • Obezbedjujemo kvalitetne geodetske usluge u saradnji sa geodetskim organizacijama.
  • Obavljamo poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata.
  • Za investitore obezbeđujemo kompletnu dokumentaciju za izgradnju kao i nadzor nad izvođenjem radova.

PROSTOR će vam pomoći:

  • u izgradnji i adaptaciji;
  • pri uređenju enterijera;
  • u postupku pribavljanja uslova i saglasnosti za izgradnju ;
  • u izradi planske i tehničke dokumentacije;
  • advokatskim konsaltingom
  • u postupku podnosenja zahteva i realizacije stambenih kredita.

PRONAĐI SVOJ PROSTOR – TI ZNAŠ

Poslovno ime: Agencija PROSTOR, Matični broj: 60809674, PIB: 105162028

Šifra delatnosti: 6831, Datum početka delatnosti: 01.10.2007

SEDIŠTE:

Ruma, Franje Kluza 22
Telefon 022/472095
064/5121314
Web Adresa   http://www.prostor22.rs
Email prostor.nekretnine@gmail.com