nekretnine Beograd
nekretnine Beograd
 

Interaktivne skice - tlocrti nekretnina
nešto sasvim novo u prikazivanju i oglašavanju nekretnina, pre svega nekretnina sa slikama.

Pogledajte primere interaktivnih skica - tlocrta za nekoliko nekretnina:
Skica stana, primer 3
Skica stana, primer 1
Skica stana, primer 2
Klikom na prostoriju, prikazaće se slike samo te prostorije !!!

  • Agencije crtaju samostalno skice i povezuju sa slikama, a vreme potrebno za crtanje trosobnog stana je manje od 5 minuta.
  • Postupak crtanja je izuzetno jednostavan
  • Možemo vam poslati iputstvo za crtanje, pokazati kod vas u agenciji postupak crtanja, ili online priazati postupak crtanja
  • Skice možete kopirati na vaš računar i koristiti za druge namene: postavljanje na druge sajtove, slanje klijentima na email, štampati idt.
  • Ukoliko mi uradimo sajt za vasu agenciju, ova opcija ce biti automatski ugradjena u vas sajt.
  • Interaktivne skice i prikazivanje slika po prostororijama moguće je ugraditi u agencijske sajtove kje su radili drugi programeri, tako da se i na sajtu agencije prikazuju slike svake prostorije pojedinačno.
  • Skice možete crtati direktno na portalu ili u našem programu za nekretnine

Napomena : Postoji i stara verzija skica, ali one nisu povezane sa slikama. Jasno se razlikuje od nove po načinu crtanja i kod ovih skija ne stoji uputstvo iznad skice "Klikom na prostrotiju biće prikazane samo slike od te prostorije