nekretnine Beograd
nekretnine Beograd
 
Osnovi Prometa Nepokretnosti - Knjiga
Autor: Milić M. Đoković
  • za Profesionalce
  • za one koji to žele postati
  • za sve one koji razmišljaju o stanu


Distribucija i prodaja: Old Royal,
011/2544-755
065/5544-755
Beograd, Zrmanjska 10
Cena knjige na upit

Izvod iz recenzije


Tekst Milića Đokovića pod nazivom “ Osnovi nekretnina ”, u obimu od 210 strana, sastoji se od uvoda, 12 delova ili odeljaka, uže tematski obrađenih i zaključka.
U uvodnom delu autor, ukazuje na značaj da se materija nekretnina, a pogotovu promet nekretnina, kao možda njen najsloženiji segment praktično prikaže, odnosno približi kako ljudima, kojima ovaj posao predstavlja svakodnevnicu, tako i običnom čoveku koji je bio, jeste ili će tek da bude deo ovog složenog lanca, ali i onima znatiželjnicima koji žele da steknu neka osnovna znanja iz ove oblasti. Nakon ovoga, predočena je i istorijska dimenzija nekretnina i ukazano je i na značaj uređenog sistema poslova prometa nekretnina, kao jednog od najunosnijih poslova u svetu.
U nastavku rada autor je u više delova, definisao opšte pojmove koji su vezani za oblast nepokretnosti, statističke pokazatelje ponude i potražnje u prometu nekretninama, model obuke kadrova u prometu nekretnina, na svim nioima (agent prodaje, menadžer, šef poslovnice, direktor agencije), praktične i korisne savete u vezi posla sa nekretninama, tehnologiju rada kao i logički model organizacije Agencije za promet nekretninama. U navedenim delovima autor, posmatrajući kroz prizmu dešavanja na tržištu nekretnina, u našoj zemlji, a na osnovu decenijskog iskustva, predočava čitaocu sve praktične procese, okolnosti, ali i moguće probleme i nedostake koji se javljaju u ovoj oblasti, u našoj zemlji, istovremeno nudeći i rešenja za njihovo prevazilaženje. Od posebnog empirijskog značaja je i statističko praćenje prometa nepokretnosti, koje je možda i prvi put, na ovakav način publikovano, kod nas, s obzirom da se do danas ti primeri mogli isključivo susretati u dnevnoj štampi i drugim medijima. Nemerljiv doprinos, ove knjige, svakako se ogleda i u ponuđenim modelima obuke kadrova, tehnologije i organizacije Agencija za promet nekretnina, kao veoma važnih, a po mnogo čemu možda i nosećih činilaca, u ovom moramo priznati, još uvek nedovoljno uređenom poslu, kakav je promet nekretnina u našoj zemnji.
Od velikog praktičnog značaja su i sistematzovani prilozi, kada su u pitanju zvanični akti, koji se koriste u svakodnevnim poslovima vezanim za nekretnine (planovi, predugovori, ugovori, saglasnosti i drugi), koji u mnogome pomažu, kako profesionalcima, tako i drugim zainteresovanim stranama, ali i široj populaciji, da na jednom mestu imaju uređen pregled dokumentacije, koja je često, u ovoj oblasti, preobimna, pa iz tog razloga, izaziva kod korisnika nedoumice i zbunjenost.
U zaključnim razmatranjima autor ističe da i pored nepovoljnih dešavanja, u našoj zemlji, koja su u poslednjim decenijama uticala na normalne društvene tokove (inflacija, ratovi, sankcije i drugi), iako nedovoljno razvijeno, funkcioniše tržište nekretninama, zasnovano na tržišnim principima, odnosno na zakonima ponude i potražnje, te da će na njegov razvoj u budućnosti, u mnogome uticati razvoj hipotekarnih kredita, regionalne integracije domaćeg tržišta kapitala i ukupni rast životnog standarda.