nekretnine Beograd
nekretnine Beograd
 
Osnovi Prometa Nepokretnosti - Knjiga
Autor: Milić M. Đoković
  • za Profesionalce
  • za one koji to žele postati
  • za sve one koji razmišljaju o stanu


Distribucija i prodaja: Old Royal,
011/2544-755
065/5544-755
Beograd, Zrmanjska 10
Cena knjige na upit

ZAKLJUČAK


Tržište nekretnina u Srbiji, bez obzira na trenutne nedostatke i iako nedovoljno razvijeno, ipak funkcioniše po tržišnim principima, tj. važe zakoni ponude i tražnje. Ako je veća tražnja - cene stanova će ići nagore (kao što je slučaj 2008 godina) ili obrnuto, ako je mala tražnja - cene idu dole (primer 1999 godina).
Kao najtraženija roba (stan) se pojavljuje struktura jednoiposobna tj. takozvana srednja i niža klasa (middle-i i low-end) tržišta nekretnina koja se odnosi na stanove od 30-60 kvm. Ta potražnja biva prepoznata kod većine investitora i ona se rešava kroz izgradnju novih stambenih kompleksa namenjenih upravo toj grupi.
Razloge za takvu situaciju sigurno treba tražiti i u razvoju hipotekarnih kredita, regionalnoj integraciji domaćeg tržišta kapitala, većem stepenom zaposlenosti mlađih ljudi u stranim predstavništvima i sl.
Nadamo se da će novodonesena zakonska regulativa i postojeće poboljšanje, uz povećanje obima gradnje i poboljšanje tržišta kredita, dovesti do oslobađanja dovoljnog dela likvidnosti za kanalisanje potražnje i stvaranje jedne samoodržive tržišne dinamike kroz zdrav način poslovanja.
Takođe se nadamo da će se konačno doneti dobar (za sve učesnike u poslu), kvalitetan i primenljiv zakon o nekretninama i zakon o posredovanju koji bi uredio modalitete funkcionisanja agencija i ostalih posrednika na tržištu nekretnina.
Nadamo se da vam je ovaj tekst i sama knjiga obezbedila neka osnovna znanja vezana za ovaj lepi i nadasve zanimljiv i isplativ posao, tako da u njega uđete sa puno samopouzdanja i vere. Naša je nada da će doći vreme kada će agenti imati i pravu školu i prave ispite a onda i pravo zanimanje a do tada vam želim puno uspeha u radu i dobro zdravlje